Groepsplaats

  • 80 m² gereserveerd stuk grond
  • Met 5-7 tenten bij elkaar
  • Geen gedoe
  • Stroomaansluiting en picknicktafel
  • Vooropgezette tenten kunnen erbij
  • Aanvullend op basisticket camping