Groepsplaats

  • Circa 80 m² gereserveerd stukje grond
  • Met 10-15 vrienden bij elkaar
  • Geen gedoe
  • Stroomaansluiting en picknicktafel
  • Vooropgezette tenten kunnen erbij
  • Aanvullend op basisticket camping