Update vergunning

In tegenstelling tot wat er in sommige media wordt geschreven zijn wij nog steeds in nauw overleg met de gemeente en de provincie om het festival door te laten gaan, door een aantal aanpassingen aan onze plannen door te voeren.

In hoofdlijnen betekent dit dat we één podium verplaatsen naar een terrein aan de camping. We hebben er vertrouwen in dat we hiermee alle benodigde vergunningen op zeer korte termijn gaan ontvangen. Zodra hier een beslissing over gemaakt is laten wij dit gelijk weten.