window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-133819461-1');
Informatie voor eilanders2019-09-06T14:52:31+00:00

Geachte bewoner, ondernemer, bestuurder of liefhebber van Terschelling,

Middels deze pagina willen wij de belanghebbenden van Terschelling zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het evenement eilân.

Toegang voor eilanders & rondleiding vlak voor opening

Sinds 1 juli, en tot uiterlijk 1 september kunnen eilanders zich inschrijven op deze link voor een gratis ticket. Inschrijven op meerdere dagen is mogelijk, maar als er te weinig plek blijkt te zijn worden kaarten eerlijk verdeeld. Vooralsnog hebben we echter nog meer dan genoeg plek. Vergeet niet uw correcte bootpasnummer te noteren en de pas mee te nemen. Wij vragen hierom bij het ophalen van een polsbandje. Na inschrijving ontvangt u een e-mail met meer instructies.

Op 11 september om 16.00 kunt u tevens langskomen voor een rondleiding over het terrein voor en achter de schermen. Wij kunnen daar vragen beantwoorden, en nodigen u aansluitend uit voor een hapje en een drankje bij Camping Kooi.

Status van de vergunning

Op 12 augustus is de evenementenvergunning verleend en gepubliceerd. Op de website van de gemeente is een toelichting gegeven. Bezorgde eilanders hebben zienswijzen ingediend, en hier is zover wij zien erg zorgvuldig naar gekeken. Aanvullend is 6 september de omgevingsvergunning verleend. Hiermee zijn alle benodigde vergunningen rond.

Wij staan ervoor dat wij dit evenement veilig en met minimale overlast gaan uitvoeren. Als eilanders met ons in gesprek willen gaan over hun zorgen is dat voorafgaand en tijdens het evenement absoluut mogelijk; we werken graag samen om het voor iedereen zo leuk mogelijk te maken.

Programma

Veel mensen zijn benieuwd naar wat voor muziek te horen is tijdens het evenement. Dit is een combinatie van live muziek van bandjes en DJ’s. Op www.eilan.nl/programma vindt u het gehele programma en u kunt ook inluisteren met onze Spotify afspeellijst via deze link.

Contact

Laat voorop staan dat wij graag in dialoog gaan met houders van alle standpunten. Het kan zijn dat u bezwaren heeft die ons helpen om het evenement beter te maken voor omgeving en bezoeker. Het kan zijn dat u graag uw hart wil luchten en daar nog geen mogelijkheid voor hebt gehad buiten de informatieavonden in april. Het kan zijn dat u een leuk idee heeft wat ons festival kan verbeteren. Weet dat u ons altijd kunt bereiken voor een goed gesprek, ook als u niet op ons zit te wachten.

Iedereen kan direct met de organisatie e-mailen via daniel@chasingthehihat.nl of bellen met de productie-telefoonlijn. Het nummer is 0612537950 – U kunt ook altijd Gerrit Jan Moes bereiken als lokaal gezicht.

– Daniel van Drunen – 06 240 90 287 – daniel@chasingthehihat.nl

– Gerrit Jan Moes – 06 546 54 063‬ – gerritjanmoes@gmail.com  

Veelgestelde vragen:

Kan ik nog overal komen tijdens het evenement?2019-08-22T14:48:14+00:00

Het duinmeertje, de oevers, en een stuk van het aanpalende naaldbos zijn tijdens de opbouw, het evenement en de afbouw afgesloten door middel van hekwerken. Dit noemen wij het festivalterrein. De doorgaande fietsroute door Hee is gewoon bereikbaar. 

De paardenroute die langs het Duinmeer loopt wordt omgeleid via de Duinen ten noorden van het werkgebied. Hiervoor worden duidelijk omleiding bordjes geplaatst. Het onverharde pad langs West-end en de buren van Hee is geen doorgaande route. Zowel voor leveranciers als bezoekers is dit gesloten. Alleen de veiligheidsdiensten kunnen via deze route in geval van nood het terrein bereiken.

De Heester Kooiweg en de weg Hee zijn voor doorgaand verkeer afgesloten. Bewoners kunnen natuurlijk gewoon bij hun huis komen, daarmee worden afspraken gemaakt. Voor eilanders die het festival komen bezoeken is een speciale parkeerplaats ingericht, deze kan gevonden worden door de borden vanaf de Hoofdweg te volgen naar de weg ‘Horp’. Vanaf daar is het klein stukje lopen naar de ingang.

Onze werkzaamheden vinden plaats tussen 5 en 20 september. U kunt een verdere duiding van onze werkzaamheden hier vinden. 

Wat zijn de openingstijden van het evenement?2019-08-22T14:46:56+00:00

Het festivalterrein is van 10:00 tot middernachts geopend. Daarna vindt nog een onversterkt avondprogramma plaats op de campings Kooi en Cupido, middels een silent disco en akoestisch programma. Verder wordt er op vrijdag en zaterdag in Midsland beperkt programma aangeboden in twee horecazaken, waarvoor een pendelbus faciliteren. Als Midsland vol is, stopt deze service en worden bezoekers in de buurt van de campings gehouden. Er is vanuit de beveiliging toezicht in Midsland en in de bussen, naar vergunningseisen.

Moet ik mij zorgen maken om geluidsoverlast?2019-08-23T12:17:03+00:00

Wij zullen muziekprogramma laten horen vanaf donderdag 16 uur en de opvolgende dagen (tot en met zondag) vanaf 10 uur, alle dagen tot middernacht. Voorafgaand aan het festival vinden er in beperkte mate soundchecks plaats.

Wij hebben vanuit de provincie Friesland de strengst mogelijke volume-eisen meegekregen die gelden voor evenementen en gaan deze met de hoogste zorgvuldigheid opvolgen. Deze zijn:

  • 100 dB(a) / 115 dB(c) op 25 meter van ieder podium
  • 65 dB(a) / 77 dB(c) op nabijgelegen gevels, gemeten op 1,5 meter hoogte

Echter, geluidsoverlast is een fenomeen dat verder gaat dan een handvol getallen. Het waarnemen van geluid wordt beïnvloed door de weersomstandigheden, het omgevingsgeluid op de plek van de luisteraar, en de mate waarin een luisteraar geluid verwacht. Wij kunnen geen garanties geven over het ervaren van overlast, dit is een te persoonlijk onderwerp. Wij kunnen wel duiden wat wij doen om overlast maximaal te beperken. Hieronder wordt aangegeven hoe wij onze podia plaatsen. De keuzes voor de richtingen zijn gemaakt om de omwonenden te ontlasten. Deze illustratie kan helpen begrijpen in welke richtingen ten opzichte van ons plangebied geluidsdruk verwacht kan worden. Wij zijn erg bekwaam in het ‘sturen van geluid’. Dit betekent dat we aan de achter- en zijkant van een podium met antigeluid de energie laten uitdoven. Achter een podium (de groene zone) zal de uitstraling van energie dus zeer gering zijn.

Er wordt door middel van online meetapparatuur continue opgeslagen hoe hard het volume is bij de podia en de woningen in de buurt. Deze systemen zijn geijkt en worden door een onafhankelijke partij geïnstalleerd. Deze digitale stations zijn continue uit te lezen door de handhaving en gemeente, zodat bij een overtreding direct ingegrepen kan worden. Onze technici lezen op locatie ook voortdurend de waarden van de stations uit. Deze stations worden opgesteld bij gevels waarvan wij modelleren dat de geluidsdruk het hoogst is. De adressen van de meetstations zijn:

  • Duinweg Halfweg 2
  • Hee 5/6/6A

Tevens staan wij met handmeters paraat om ad-hoc te reageren op klachten elders. Ervaart u overlast, neem dan contact met ons op via de productie telefoon (gegevens onderaan) dan komen wij direct bij u langs.

  • Op 11 september zullen door de dag heen soundchecks plaatsvinden, welke hoorbaar kunnen zijn.
  • Op 12 september klinkt er programma van 16.00-00.00
  • Op 13 september klinkt er programma van 10.00-00.00
  • Op 14 september klinkt er programma van 10.00-00.00
  • Op 15 september klinkt er programma van 10.00-00.00

Hoe kan ik de organisatie bereiken voor meldingen van overlast?2019-08-22T14:45:43+00:00

U kunt vanaf 5 september bellen met onze productie telefoon. Het nummer is 0612537950. Bij meldingen van geluidsoverlast komen wij graag bij u langs om het volume te meten!

Hoe worden de 6000 bezoekers opgevangen?2019-08-23T12:18:50+00:00

Op donderdag en vrijdag zullen de meeste bezoekers van de boot komen. Zij zullen langs een balie in de haven, vergelijkbaar met Oerol, hun ticket of accreditatie inwisselen voor een bandje. Daarna worden ze door een gratis pendelbus direct naar het duinmeer gebracht. 

Bij het duinmeer zullen bezoekers hoofdzakelijk overnachten op een van beide campings (Kooi / Cupido) of in het nabijgelegen bungalowpark De Riesen. Voor alle bezoekers is plek, maar sommige zullen eigen accommodatie boeken, en eventueel een fiets huren om van en naar het terrein te bewegen. Van alle bezoekers verblijft naar verwachting 2/3de bij campings Kooi en Cupido, de rest heeft een eigen accommodatie in de omgeving geboekt. 

Eenmaal aangekomen en ingecheckt kunnen bezoekers een van de drie podia bezoeken, het programma bij de campings ervaren of het kunstbos in gaan. Er is ruim voldoende plaats voor deze 6000 bezoekers. De theoretische normen van de brandweer voor de bezetting van de oppervlakte zou eenvoudig het tweevoudige aan kunnen. Gelet op het aantal bewoners van Terschelling voelt 6000 vermoedelijk als een groot getal, echter is dit aantal gelet op onze ervaring met evenementen nog gering. 

Echter neemt dit natuurlijk niet weg dat er veel aandacht gaat naar een soepele logistiek. Zo zetten we verkeersregelaars in rondom het evenemententerrein, en gaat er veel zorg naar het snel verwerken van inkomende bezoekers in de haven, om de overlast te minimaliseren in der openbare ruimte.

Werken jullie samen met eilanders of komt alles van de wal?2019-08-22T14:46:24+00:00

Wij proberen voor elk product wat wij nodig hebben een geschikte lokale leverancier te zoeken. In veel gevallen is dit mogelijk. Zo wordt bijvoorbeeld zwaar materiaal lokaal gehuurd, worden voor de bezoekers tenten opgezet van het eiland en werken we zo veel mogelijk met cateraars uit de omgeving. Sommige technische oplossingen zijn op Terschelling niet voorhanden en daarvoor brengen we leveranciers van de wal in. Wij staan altijd open voor samenwerkingen met partijen die wij mogelijk gemist hebben en vragen deze zich kenbaar te maken bij de organisatie!

Een festival in een natuurgebied, dat kan toch niet?2019-08-22T15:57:06+00:00

Al bijna 2 jaar wordt zorgvuldig samengewerkt met staatsbosbeheer, ecologen en de provincie om de impact van het evenement te toetsen. We houden onszelf daarbij aan de hoogste standaard als het gaat om milieu.  De provincie heeft akkoord gegeven op onze plannen en maatregelen.

Wij leggen ons personeel uit waar ze rekening mee moeten houden om de natuur zo min mogelijk te schaden. Hiervoor werken we vanuit het ‘leave no trace’ principe. Wij zetten daartoe bijvoorbeeld een vergaand systeem op om zoveel mogelijk plastic gescheiden terug te winnen en van de grond af te houden. Dit doen we met een statiegeldsysteem op onze bekers die we daarna recyclen. Ook gebruiken we batterij-oplossingen en een tijdelijke stroom aansluiting op het vaste net om het aantal liters diesel in aggregaten tijdens de op-en afbouw tot 0 beperken. Tijdens de show wordt dieselverbranding geminimaliseerd tot het absolute minimum, alleen als een batterij in kritische ontlading komt wordt er korte tijd een aggregaat aangezet. En zo zijn er nog meer voorbeelden!

Hoe gaan jullie om met drugsgebruik en (medische) calamiteiten?2019-08-23T12:20:37+00:00

Wij hanteren een beleid wat vergelijkbaar is met de nationale norm. Er vindt 100% fouillering plaats op het festivalterrein en excessen worden zorgvuldig in de gaten gehouden. Overtreders van de opiumwet worden overgedragen aan de politie. Wij richten ons aanvullend op goede voorlichting en het ondersteunen van sterke sociale controle. Ons publiek is wat ouder dan gemiddeld en daarmee over het algemeen meer ervaren en verantwoordelijk.

Er is een uitgebreide medische organisatie 24 uur per dag beschikbaar voor  de festivalbezoekers. Ook is er een reddingsbrigade actief op het duinmeertje. Daarnaast wordt de zorg operatie op Terschelling opgeschaald in samenwerking met de veiligheidsregio Friesland vanwege de andere situatie op een eiland bij eventuele hulpverlening. Op deze manier is de capaciteit afgestemd op de zorgvraag van de festivalbezoekers en de andere personen op het eiland. De veiligheidsdiensten hebben positief geadviseerd over de planvorming voor het evenement.